Ornöfärjans Samfällighetsförening

Vårturlistan börjar gälla den 15 april 2019

29.3.2019

Vårturlista hemsidan. Observera att turerna på helgerna kommer att ändras så att de går halva timmar från Ornö och hela timmar från Dalarö enligt turlista. Sista turen på vardagar kommer gå kl 20.15 från Ornö och 20.45 från Dalarö. Dessa ändringar genomförs för att bättre passa busstiderna på Dalarö. Vi hänvisar till turlistan för samtliga turer.