Ornöfärjans Samfällighetsförening

INFORMATION OM ATT OMBOKA OCH AVBOKA I VÅR ELEKTRONISKA BOKNING

26.5.2019

Vill du avboka en bilplats klickar du efter inloggning på ”Mina sidor” på soptunnan vid den bokningen. Det ger en annan resande möjlighet att boka bilplatsen och ökar flexibiliteten i resandet. Samfälligheten har ingen möjlighet till återbetalning i dagsläget för avbokade styckebiljetter, då administrationen sker manuellt och överstiger biljettkostnaden. Du kan dock omboka senast 30 minuter innan avgång och då följer betalningen med till den nya bokningen. Detta kan du göra hur många gånger som helst. Så istället för att bara boka av en resa föreslår vi att du bokar om den till nästa resa istället. Observera att om du har partibiljett sätts din avbokade resa tillbaka på kortet igen om du avbokar minst 1 timme före avgång.  Ytterligare ett bra skäl till att köpa partibiljetter.

För att kunna hantera din bokningar måste du vara inloggad på ”Mina sidor”.