Ornöfärjans Samfällighetsförening

Extraturer den 27 januari

27.1.2021

Onsdagen den 27 januari, börjar vi dagen med att köra med den lilla reservfärjan. Vi har satt in en extratur kl. 09.00 från Ornö och 09.30 från Dalarö. Den finns bokningsbar. Givetvis går det en parallell passagerarbåt till alla våra turer även idag.