Ornöfärjans Samfällighetsförening

Ornö Kurir är kry igen

27.1.2021

Nu är Ornö Kurir färdigreparerad och klar att sättas in i drift igen. Hon kommer att börja gå från och med turen kl. 11.00 från Ornö idag. (onsdag den 27 januari). Samtidigt upphör den parallella passagerarbåten att gå.

Vi vill tacka alla våra passagerare för ert tålamod och positiva inställning under de speciella omständigheter som vi har haft de senaste dagarna!