Ornöfärjans Samfällighetsförening

Färjorna kör extraturer för julrundan på Ornö den 11 dec

8.12.2021

På lördag den 11 december är det julrunda på Ornö.
Vi kommer då att köra några extra turer enligt följande:

Från Ornö 10.30 och 14.30
Från Dalarö 11.00 och 15.00

Samtliga turer ligger inne i bokningssystemet.