Ornöfärjans Samfällighetsförening

Vinterturlista
fr o m 4/11-19 t o m 29/3-20

Från Ornö

Mån-torsdag05.40
12.00
18.00
07.00
15.00
20.15
08.00
16.00
11.00
17.00
Fredag05.40
12.00
18.00
07.00
15.00
19.00
08.00
16.00
20.15
11.00
17.00
Lördag08.30
16.30
09.30

11.30
15.30
Söndag08.30
13.30
17.30
09.30
14.30
10.30
15.30
12.30
16.30

Julmarknad 14/12 2019
Extratur från Ornö: 10.30, 12.30, 14.30
Extratur från Dalarö: 11.00, 13.00, 15.00
Julafton, Juldagen samt Nyårsafton
Från Ornö: 09.00, 12.00, 16.00
Från Dalarö: 09.30, 12.30, 16.30
26/12 2019 Annandag jul: söndagsturer
1/1 2020 Nyårsdagen: söndagsturer
5/1 2020 Trettondagsafton: lördagsturer
6/1 2020 Trettondagen: söndagsturer

Anknytningar med buss 889 på Ornö framgår i framgår i Waxholmsbolagets turlista, tabell 20.