Ornöfärjans Samfällighetsförening

Prislista gällande från 2017-04-01

Priserna i listan anges inkl. moms. För färjetransporter gäller två momssatser. Är syftet personbefordran gäller 6 % och är syftet varutransporter gäller 25%.

Priser för tur- och returresa
Person-
befordr.
Varu-
transport
Inklusive moms6%25%
Fordon L < 6 m, B < 2 m100:-120:-
Fordon L < 6 m, B > 2 m200:-240:-
Fordon L > 6 m < 10 m, B < 2 m200:-240:-
Fordon L > 6 m <10 m, B > 2 m400:-480:-
Fordon L > 10 m < 15 m, B < 2 m300:-360:-
Fordon L > 10 m < 15 m, B > 2 m600:-720:-
Fordon L > 15 m, B > 2 m1000:-1200:-
Extra tur 7000:-8300:-
Årskort fordon L < 6 m, B < 2 m6600:-
Familjeårskort fordon L < 6 m, B < 2 m9000:-
Passagerare fyllda 15 år50:-
Registrerad Moped/MC*80:-

* Denna typ av fordon är inte bokningsbara och medtages ombord i mån av plats.

I angivna fordonspriser ingår förarens resa. Passagerare medför cykel utan extra kostnad och i mån av plats.

Vid kontroll ska giltigt färdbevis kunna uppvisas annars avkrävs resenären en straffavgift på 800:-.
Giltighetstiden på inköpt biljett är 1 år från inköpsdatum. Observera att
biljetternas giltighetstid är 1 år från inköpsdagen.