Ornöfärjans Samfällighetsförening

Viktigt att veta

Alla bilar ska bokas i båda riktningarna.

Telefon 08-501 566 00. Uppmärksamma att vi numera bara bokar på bilens registreringsnummer.

Vid kontroll ska giltigt färdbevis kunna uppvisas annars avkrävs resenären en straffavgift på 800:-.

För ombord- och ilandkörning ansvaras ej. Bokade fordon ska vara vid färjeläget senast 5 minuter före avgång för att inte riskera att förlora platsen. Om plats ej finns bokad, ska fordonet ställas i den obokade filen.

Bokning, avbokning, biljettköp

• Använd webben och registrera Dig som kund på www.ornosjotrafik.se. Då både bokar Du och betalar via webben.

• Tyngre fordon bokar via telefon, se öppettiderna på förstasidan.

• Om Du bokar på telefon köper Du biljett i automaten vid färjeläget i Hässelmara. Endast kontokorten Mastercard och VISA kan användas. Giltig biljett ska uppvisas för elektronisk avläsning vid ombordkörningen.

• Årskort beställs på bokningskontoret.

Information om gamla partibiljetter till Ornöfärjan

Ornöfärjans Samfällighetsförening