Ornöfärjans Samfällighetsförening

Viktigt att veta

Alla bilar ska bokas i båda riktningarna.

Telefon 08-501 566 00. Uppmärksamma att vi numera bara bokar på bilens registreringsnummer.

Vid kontroll ska giltigt färdbevis kunna uppvisas annars avkrävs resenären en straffavgift på 800:-.

För ombord- och ilandkörning ansvaras ej. Bokade fordon ska vara vid färjeläget senast 5 minuter före avgång för att inte riskera att förlora platsen. Om plats ej finns bokad, ska fordonet ställas i den obokade filen.

Boka/avboka färjetid via webben

Registrera Dig på vår webbsida www.ornosjotrafik.se. Du får där ett kund-nummer som gör det enklare att boka. I månadsskiftet april/maj införs även betalning på webben. Telefonbokningen kommer att finnas kvar men fr om 3 april tas kvällstiderna bort. Det kommer vidare att bli möjligt att köpa rabatt- och årskort via webben. Vid införandet av nya system finns risk för att störningar uppstår. Skulle det inträffa ber vi er ha överseende med detta.

Köp av biljetter till Ornöfärjan

• Biljett inköps på Ornösidan i automat vid färjeläget. Dessa kommer att systemuppdateras månadsskiftet april/maj. Endast kontokort kan nyttjas (MasterCard och Visa). Kontant försäljning förekommer ej. Giltig biljett krävs för att komma med färjan och den ska vara tillgänglig för elektronisk avläsning vid ombordkörningen.

• Årskort beställs på bokningskontoret på telefon 08-501 566 00 eller på
rederiet@ornosjotrafik.se

• Vid utfärden från Dalarö sker endast elektronisk registrering av fordonet  (typ och storlek).

Ornöfärjans Samfällighetsförening